Filmade frukostseminarier och presentationsmaterial

Frukostseminarium 1

Den 17 mars 2016 hölls frukostseminarium 1 Öppna data – Grundläggande kunskap och förståelse, vid Elite Stadshotell, Karlstad.

> Jenny Brodén, Karlstads kommun, Vad är öppna data? (PDF)
> Karina Aldén, Finansdepartementet, Vilka skyldigheter har myndigheter att jobba med öppna data? (PDF)

Frukostseminarium 2

Den 19 april 2016 hölls frukostseminarium 2 Öppna data och innovation, vid Karlstad Innovation Park.

Frukostseminarium 3

Den 7 juni 2016 hölls frukostseminarium 3 Öppna data och säkerhet vid Elite stadshotell, Karlstad.

> Jan Branzell, Veriscan Security, Öppna data och säkerhetslösningar (PDF)
> Fia Ewald, Öppna data och informationssäkerhet (PDF)