Öppna data Värmland är ett nätverk för offentliga organisationer som vill kompetensutveckla och samarbeta inom området öppna data/PSI. Nätverket startade under 2014 och träffas för att utbyta erfarenheter.

Nätverket består idag av följande aktörer: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Konsumentverket, Karlstads universitet, Kronofogden, Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland, Elsäkerhetsverket, Förvaltningsrätten i Karlstad och Värmlands tingsrätt samt Karlstads kommun. Länsstyrelsen Värmland är sammankallande.

Seminarieserier

Under våren 2016 har nätverket fått pengar av Vinnova för att anordna en seminarieserie om Öppna data. De tre seminarierna är planerade till mars, april och maj. Seminarierna sker via ”frukostseminarier” där projektet bjuder på frukost i samband med att föreläsningarna hålls. Inbjudan samt datum till respektive seminarium uppdateras kontinuerligt på sidan.

Frukostseminarium 1 Öppna data – grundläggande kunskap

Frukostseminarium 2 Öppna data och innovation

Frukostseminarium 3 Öppna data och säkerhet

Syfte

Att öka förståelse och kompetens varför det är viktigt att arbeta med öppna data i sin egen organisation och vilket mervärde det kan resultera i.

Mål

– Att genomföra tre seminarier kring öppna data på olika teman, så som grundläggande kunskap, säkerhet och innovationer
– Att kompetens höja minst 100 personer kring vad öppna data är och dess mervärde
– Att få minst fem organisationer att prioritera arbetet med öppna data inom organisationen