Förenklat: Öppna data innebär innehåll och data som kan användas, modifieras och delas av alla för vilket syfte som helst. Mycket av arbetet för statliga myndigheter och kommuner har sin utgångspunkt i lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) med dess tilläggsändringar (SFS 2015:289).

I korthet så handlar det om att information (data) i sin mest råa form följer följande principer:

  1. Information bör publiceras fritt utan avgifter och krångliga licenser på myndighetens eller kommunens webbplats.
  2. Information bör lämnas ut elektroniskt på begäran.
    Vi skulle även kunna lägga till en tredje princip:
  3. Vi ska inte bry oss om vad informationen ska användas till, utan vi ska tillhandahålla den fri att använda.