Vilken nytta kan öppna data resultera i?

Intervju med vinnarna av Hack for Sweden Award 2016

Hack for Sweden arrangerades för tredje gången 2016. I år stod 23 statliga myndigheter och organisationer bakom ett hackathon som erbjöd en gemensam plattform för öppen data som studenter, utvecklare, datajournalister, innovatörer och myndigheter kunde använda för att utveckla nya tjänster och produkter. Vann i år gjorde Ge0Hack3rs för tjänsten Divercity. Det är en webbtjänst som hjälper invånare, besökare, planerare och näringsliv att utnyttja stadens möjligheter.